فراجا در موضوع حجاب صبر و حوصله به خرج دهد

محسنی اژه ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه:

فراجا در موضوع حجاب صبر و حوصله به خرج دهد

رییس قوه قضاییه، با اشاره به جلسات عفاف و حجاب، گفت: فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسیولیت دارند، بسیار در نحوه برخوردها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند.

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری تینار، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه  دوشنبه (سوم اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد و جوانب مختلف مقوله ی بسیار مهمِ آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: در مقوله ی عفاف و حجاب، قوانینِ مدوّن و مشخصی از جمله «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون مجازات اسلامی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و … وجود دارد؛ در این قوانین برای هر سه قوه و دستگاه های مختلف، از جمله وزارتخانه های کشور، آموزش وپرورش، آموزش عالی، ارشاد اسلامی و همچنین نهاد های تبلیغاتی و فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، ماموریت ها و وظایفی تعریف شده است؛ به تبع این امر، برای فراجا نیز در قوانین، وظایف و مسیولیت هایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده است.

وی افزود: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز ماموریت هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است؛ علاوه بر آنها، به موجب اتفاقات سال 1401 و بعد از آن که در عرصه های اجتماعی و فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب رخ داد و مشخص شد که برخی از این موارد، با پشتیبانی دشمن است، مردم متدیّن و غیور و عَفیف ایران اسلامی، ناراحت و مکدّر شدند؛ فلذا از فراجا خواسته شد که طبق وظایف ذاتی و قانونی خود، در این عرصه ورود داشته باشد

رییس عدلیه ادامه داد: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رییس جمهور تاکید شد که نمی شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد؛ فلذا در بهمن و اسفند 1402، جلساتی مشترک برگزار شد و از فراجا و برخی نهاد های دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم؛ در آن مباحث و جلسات، تاکید شد که دشمن در حال تحریکات و تحرکات و پشتیبانی هایی در قضیه ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است؛ لذا باید سازوکاری منسجم و مدوّن برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در این قضیه تدوین و تمهید شود؛ همچنین تاکید شد که در این راستا، افرادی نیز هستند که عامل دشمن نیستند و ممکن است حتی از نیّات و اغراض دشمن نیز بی خبر و ناآگاه باشند، اما به هر ترتیب عملی که مرتکب می شوند خلاف شرع و قانون و مغایر با سنت مردم غیور و عفیف ایران اسلامی است

رییس دستگاه قضا ادامه داد: در آن جلسات و مباحث، تاکید شد که همه دستگاه های ذیربط در قضیه عفاف و حجاب از جمله دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی، حوزه ها و مروّجین و مبلّغین دینی، دانشگاه ها، آموزش وپرورش و … فعال شوند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و تاکید شد که در این قضیه به میدان بیاید؛ خُب آیا اکنون می توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟!

وی اضافه کرد: همه ما باید به فراجا در کلیه ماموریت هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسیولان قضایی ذیصلاح و دادستان های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه ها و دستورالعمل هایی برای نیرو های خود دارند و علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می کند، خود مجموعه فراجا هستند

اژه ای عنوان کرد: ما امروز همه نسبت به ناهنجاری های اجتماعی مسیولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم؛ علی الاصول دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در راستای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی مصوباتی داشته است، بررسی کرده که کدامیک از دستگاه ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده اند و کدامیک از دستگاه ها به وظایف شان عمل نکرده و یا کم عمل کرده اند؛ اگر تشخیص دادند که دستگاهی به وظایف خود در این عرصه عمل نکرده، آن را معرفی کنند و حتما مشخص شود که چرا این امر رخ داده و اگر نیاز است قانون در این زمینه اصلاح شود در این زمینه اقدام صورت گیرد.

رییس قوه قضاییه بیان کرد: قدر مسلم، چنانچه دستگاهی به وظایف قانونی خود در هر حوزه ای از جمله عفاف و حجاب، عمل نکرد و یا کم عمل کرد، این امر، رافعِ مسیولیت و وظایف دستگاه های دیگر نیست؛ فی المثل، پلیس نمی تواند بگوید، چون سایر دستگاه های مسیول در امر اقتصادی و معیشتی و فرهنگی به وظایف خود عمل نکرده اند، پس من هم در مقابله با جرمِ سرقت، به مسیولیت خود عمل نمی کنم!

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز ماموریت هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است؛ علاوه بر آنها، به موجب اتفاقات سال 1401 و بعد از آن که در عرصه های اجتماعی و فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب رخ داد و مشخص شد که برخی از این موارد، با پشتیبانی دشمن است، مردم متدیّن و غیور و عَفیف ایران اسلامی، ناراحت و مکدّر شدند؛ فلذا از فراجا خواسته شد که طبق وظایف ذاتی و قانونی خود، در این عرصه ورود داشته باشد.

رییس عدلیه در ادامه اظهار داشت: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رییس جمهور تاکید شد که نمی شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد؛ فلذا در بهمن و اسفند 1402، جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهاد های دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم؛ در آن مباحث و جلسات، تاکید شد که دشمن در حال تحریکات و تحرکات و پشتیبانی هایی در قضیه ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است؛ لذا باید سازوکاری منسجم و مدوّن برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در این قضیه تدوین و تمهید شود؛ همچنین تاکید شد که در این راستا، افرادی نیز هستند که عامل دشمن نیستند و ممکن است حتی از نیّات و اغراض دشمن نیز بی خبر و ناآگاه باشند، اما به هر ترتیب عملی که مرتکب می شوند خلاف شرع و قانون و مغایر با سنت مردم غیور و عفیف ایران اسلامی است.

قاضی القضات افزود: در آن جلسات و مباحث، تاکید شد که همه دستگاه های ذیربط در قضیه عفاف و حجاب از جمله دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی، حوزه ها و مروّجین و مبلّغین دینی، دانشگاه ها، آموزش وپرورش و … فعال شوند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و خطاب به او تاکید شد که در این قضیه به میدان بیاید؛ خُب آیا اکنون می توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟!

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: البته بدیهی است که در جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، موکداً و مستمراً توصیه و تاکید می شود که نیرو های فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسیولیت دارند، بسیار در نحوه برخورد ها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند و صفوف افراد فریب خورده یا غافل یا ضعیف در قیودات را از عناصر سازمان یافته ی دشمن جدا کنند. البته با همه این توصیفات و تفاسیر، ممکن است در صحنه و در میدان، اشتباه در تشخیص مصداق نیز پیش بیاید و نیروی فراجا نتواند عنصر سازمان یافته ی دشمن را از فرد غافل و فریب خورده، متمایز کند و یا ممکن است خدای ناکرده ماموری نیز مرتکب تخلف شود؛ خُب، مگر در سایر دستگاه ها، تخلف صورت نمی گیرد؟ چاره کار آن است که این تخلف و متخلف را اصلاح کنیم؛ البته عیبی ندارد که خیرخواهانه و دلسوزانه تذکر دهیم و انتقاد کنیم و بگوییم فلان اتفاق، رخ داده و باید رفع شود؛ اما نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده که در قضیه عفاف و حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده که وارد میدان شود. نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند که در میدان، او را رها کرده ایم.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: البته در اینجا باید توجه شود که اگر قانون مرتبط با عفاف و حجاب نیز که اکنون در مجلس است، نهایی شود، باز هم در بخشی از این قانون، پلیس باید ورود داشته باشد.

رییس عدلیه تصریح کرد: همه ما باید به فراجا در کلیه ماموریت هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسیولان قضایی ذیصلاح و دادستان های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه ها و دستورالعمل هایی برای نیرو های خود دارند و علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می کند، خود مجموعه فراجا هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تاکید کرد: ما امروز همه نسبت به ناهنجاری های اجتماعی مسیولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم؛ علی الاصول دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در راستای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی مصوباتی داشته است، بررسی کرده که کدامیک از دستگاه ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده اند و کدامیک از دستگاه ها به وظایف شان عمل نکرده و یا کم عمل کرده اند؛ اگر تشخیص دادند که دستگاهی به وظایف خود در این عرصه عمل نکرده، آن را معرفی کنند و مشخص شود که چرا این امر رخ داده و اگر نیاز است قانون اصلاح شود.

رییس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به روز ملی کارآفرینی، اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» باید دست به دست هم دهیم تا بر افزایش تولید و سرمایه گذاری و تامین امنیت سرمایه گذاری بیفزاییم؛ قطعاً افزایش قدرت اقتصادی و بهبود معیشت مردم سبب آرامش روان آنها نیز می شود و به تبع آن از میزان بسیاری از آسیب ها و تنش ها و جرایم اجتماعی کاسته می شود. در قضیه تحقق شعار سال، شاید دستگاه قضایی نتواند نقش اول را ایفا کند، اما در حدی که می توانیم باید نقش آفرین باشیم و به دولت کمک کنیم. دولت نیز در این عرصه باید خلاقیت و ابتکار به خرج دهد و از نیرو های متخصص و صاحبنظر بهره بگیرد و همپوشانی و همکاری بیشتر میان قوا وجود داشته باشد. قطعاً اگر دنیا بفهمد که ما همچون مبحث امنیت در قضیه اقتصاد نیز قوی هستیم، به نحو دیگری با ما تعامل می کند و اگر احساس کند در این زمینه لَنگ هستیم، جور دیگری برنامه ریزی می کند و حتی ممکن است در صدد ضربه به ما برآید.

رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به عملیات وعده صادق در تنبیه رژیم جنایتکار و متجاوز صهیونیستی گفت: عملیات «وعده صادق» باعث غرور ملی و افزایش وحدت و انسجام داخلی شد و همه سلایق از این عملیات حمایت کردند؛ به طور کلی عملیات های وعده صادق و طوفان الاقصی به مبداء تاریخی تبدیل شدند و نگرش ها و راهبرد ها و سیاست ها را در سطح منطقه و جهان تغییر دادند.

رییس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با حکمت و دوراندیشی امام راحل، سپاه پاسداران در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب، تاسیس شد و امروز سپاه در عرصه های مختلف، مشغول خدمت رسانی و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است؛ لازم است در اینجا از کلیه نیرو های مسلح کشور از جمله ارتش و سپاه و بسیج و فراجا که امنیت آفرین و وحدت بخش هستند و تحت فرماندهی فرماندهی معظم کل قوا، رو به تعالی و پیشرفت هستند، قدردانی داشته باشم.

رییس دستگاه قضا بیان داشت: امروز سپاه پاسداران در عرصه های مختلف خدمات زیادی را به اسلام و نظام و کشور کرده است؛ در دفاع از انسانیت و دفع شر داعش و تروریست های دیگر، سپاه پیشگام بوده است. سپاه توانسته از نهضت های اسلامی و مظلومین و مستضعفین جهان دفاع نماید و در تحقق اهداف عالی نظام، نقش سپاه برجسته است.

رییس عدلیه در پایان عنوان کرد: امام راحل فرمودند که اگر سپاه نبود، کشور نبود؛ این خیلی کلام بزرگی است که از لسان شخصیتی همچون امام (ره) مطرح شد. امنیتی که امروز به آن اذعان داریم و به آن افتخار می کنیم در نتیجه مجاهدت های سپاه و سایر نیرو های مسلح است که برای کشور تولید قدرت می کنند.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "فراجا در موضوع حجاب صبر و حوصله به خرج دهد" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "فراجا در موضوع حجاب صبر و حوصله به خرج دهد"، کلیک کنید.