معرفی دانشگاه‌های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت رفع نیاز‌های کشور

معرفی دانشگاه‌های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت رفع نیاز‌های کشور

دانشگاه‌های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت حل مسائل کشور با پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد‌های درخشان معرفی شدند.

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری تینار، سید احمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه ISC گفت: به منظور جهت‌دهی به تحقیقات و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در راستای رفع نیاز‌های کشور، زیر سامانه استادمحوری در نظام‌ایده‌ها و نیاز‌ها توسط مؤسسه ISC توسعه داده شده و در راستای اجرای آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه استادمحور مبتنی بر رفع نیاز‌های کشور، تعداد ۳۳۷۸ نیاز توسط دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، واحد‌های تولیدی، صنعتی یا خدماتی، شرکت­‌های دانش­ بنیان در سامانه استادمحوری نظام‌ایده‌ها و نیاز‌ها ثبت شده است.

وی افزود: سامانه استادمحوری در نظام‌ایده‌ها و نیاز‌ها با آدرس https://parsa. nan.ac در دسترس است. در این سامانه بخشی از نیاز‌ها که قابلیت تعریف پایان­نامه کارشناسی ارشد و رساله­ دکتری دارد اطلاع ­رسانی می‌­شود. در طرح استادمحوری ویژه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در نظام‌ایده ­‌ها و نیاز‌ها برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، تعداد ۷۶۳ نیاز توسط ۷۴ دستگاه­‌های اجرائی، واحد‌های تولیدی، صنعتی یا خدماتی، شرکت ­‌های دانش ­بنیان و تعداد ۲۶۱۵ نیاز مرجعیت علمی توسط ۷۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی ثبت شده است. همانگونه که در شکل ۱ قابل مشاهده می‌باشد، دانشگاه شیراز (تعداد ۲۸۲)، دانشگاه سمنان (تعداد ۲۰۴)، دانشگاه ارومیه (تعداد ۱۴۶)، دانشگاه شهید بهشتی (تعداد ۱۴۰)، دانشگاه تهران (تعداد ۱۳۹) و دانشگاه صنعتی‌امیرکبیر (تعداد ۱۳۵) به ترتیب بیشترین مشارکت را در ثبت نیاز‌های مرجعیت علمی داشتند و با توجه به شکل ۲، آستان قدس رضوی (تعداد ۱۰۲)، شرکت ملی مناطق نقت خیز جنوب (تعداد ۹۴)، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (تعداد ۹۱)، شرکت ملی گاز ایران (تعداد ۷۰) نیز به ترتیب بیشترین مشارکت را در ثبت نیاز‌های صنعتی داشتند.
معرفی دانشگاه‌های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت رفع نیاز‌های کشور
شکل ۱: تعداد نیاز‌های مرجعیت علمی ویژه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان به تفکیک دانشگاه
معرفی دانشگاه‌های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت رفع نیاز‌های کشور
شکل ۲: تعداد نیاز‌های صنعتی ویژه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان به تفکیک سازمان

تعداد نیاز‌های صنعتی و مرجعیت علمی به تفکیک حوزه موضوعی در تصویر ۳ و ۴ ارائه شده است. بیشترین نیاز‌های ثبت شده توسط صنایع در فنی و مهندسی (۷۶%) وپس از آن علوم انسانی (۱۵%)، هنر (۴%)، علوم پایه (۳%)، کشاورزی و منابع طبیعی (۱%)، علوم بهداشت (۰. ۵ %) و دامپزشکی (۰. ۵ %) است. همچنین، بیشترین نیاز‌های ثبت شده مرجعیت علمی در فنی و مهندسی (۳۹%) و پس از آن علوم انسانی (۳۰%)، علوم پایه (۱۴%)، کشاورزی و منابع طبیعی (۱۲%)، هنر (۳%)، دامپزشکی (۱%) و علوم بهداشت (۱%) است.
معرفی دانشگاه‌های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت رفع نیاز‌های کشور
شکل ۳: نیاز‌های صنعتی ویژه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان به تفکیک حوزه موضوعی
معرفی دانشگاه‌های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت رفع نیاز‌های کشور
شکل ۴: نیاز‌های مرجعیت علمی ویژه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان به تفکیک حوزه موضوعی

رئیس مؤسسه ISC افزود: ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه استادمحور در هر سال تحصیلی برای هر عضوهیأت علمی با مرتبه استاد تمامی حداکثر دو دانشجو، با مرتبه دانشیاری یک دانشجو و با مرتبه استادیاری (اعضا هیئت علمی با مرتبه استادیاری که در دوسال منتهی به اعلام فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان، در فهرست یک درصد یا دو درصد دانشمندان برتر جهان، اعلامی توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) قرار گرفته باشند یا قراداد ارتباط جامعه با صنعت مرتبط داشته باشند) یک است.
وی گفت: کد نیاز‌های مربوط به طرح استادمحوری سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ ویژه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در این دفترچه ارائه گردیده است. لازم است استادمیزبان درخواست تعریف پارسا بر روی نیاز اعلام شده در سامانه نان (https://parsa. nan.ac) را در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به تصویب برساند. سپس، موضوع پارسا مصوب معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، توسط نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در سامانه نان ثبت شود. جزییات بیشتر فرآیند‌ها در شیوه‌نامه اجرائی موجود در سامانه استادمحوری در دسترس است.
گفتنی است دفترچه طرح استادمحوری ویژه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان (سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳) از طریق لینک زیر در دسترس است.
https://isc.ac/fa/page/470

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "معرفی دانشگاه‌های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت رفع نیاز‌های کشور" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "معرفی دانشگاه‌های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت رفع نیاز‌های کشور"، کلیک کنید.